Verkeersbrigadiers

Het brigadieren  is lang geleden in het leven geroepen om de kinderen veilig van huis naar school of van school naar huis te kunnen laten gaan. Brigadiers helpen voetgangers om zo veilig mogelijk over te steken! Daarom moeten fietsers die bij de brigadiers willen oversteken ook allemaal afstappen.

In Schijndel zijn er enkele scholen die gebruik maken van verkeersbrigadiers.

Bij een school staan er alleen om 12 uur en om 15.15 uur brigadiers. Bij de andere scholen staan er om 8.30 uur om 12.00 uur om 13.15 uur en om 15.30 uur brigadiers om de kinderen veilig over te laten steken.

Bij de brigadiers gelden de volgende regels:

- De brigadiers kijken goed of het veilig is om over te steken.

- De brigadiers gaan op de straat staan en steken hun bordje (spiegelei) omhoog. 

- Een brigadier fluit op een fluitje. Nu mogen de wachtende kinderen en volwassenen oversteken.

Brigadiers zijn allemaal vrijwilligers ( meestal ouders of soms opa,s en oma,s ).

Deze mensen moeten een speciale cursus bij de politie volgen om te mogen brigadieren.

Vaak is het lastig om nieuwe mensen te vinden voor het brigadieren, maar het is maar een kwartiertje per dag.

Wij hopen op de medewerking van de overige verkeersgebruikers, want tenslotte staan wij er voor de veiligheid van de school gaande kinderen.

Samen maken we het veiliger voor de kinderen

VVN Nederland op Twitter

Nieuws VVN Meierijstad

20 april 2019

Opfriscursus voor automobilisten

Donderdag 2 mei a.s. is de 3e theoretische opfriscursus voor automobilisten van dit jaar in de Vink.

Lees verder

19 april 2019

Scootmobieltraining

Woensdag 17 april was de eerste van de twee scootmobieltrainingen van de gemeente Schijndel. De volgend is op woensdag 24 april a.s. en tenslotte op 1 mei de scootmobieltraining van de Seniorenraad Meierijstad.

Lees verder

19 april 2019

Scootmobieltraining

Woensdag 17 april was de eerste van de twee scootmobieltrainingen van de gemeente Schijndel. De volgend is op woensdag 24 april a.s. en tenslotte op 1 mei de scootmobieltraining van de Seniorenraad Meierijstad.

Lees verder